www.tagisky.cz
 
NÁKUPNÍ KOŠÍK
>> 0 položek
>> 0.00 Kč
 
KONTAKTUJTE NÁS
Lenka Čápová
mobil: +420 604793134
e-mail: info@tagisky.cz
DOPORUČUJEME
 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
 
Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů
 
Provozovatel internetového obchodu na www.tagisky.cz, kterým je firma ProVet s.r.o. (DIČ: CZ27134946) se sídlem na adrese Poděbradská 1079/63a, 19800 Praha 9, zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a není možné je poskytnout třetí osobě.

Dle Nařízení EU 2016/675 o obecné ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR) vás tímto informujeme, že jako provozovatel internetového obchodu www.tagisky.cz, naše společnost ProVet s.r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského osudu v Praze, oddíl C, vložka 98893, provádí zpracování osobních údajů zákazníků v souvislosti s prodejem zboží.
 
Jedná se o kontaktní informace potřebné pro komunikaci ústní, telefonickou, tištěnou korespondenci a prostřednictvím elektronické pošty. Tyto informace potřebujeme zejména pro plnění z kupních smluv a s tím spojenou fakturací či vyřizování reklamací. Tyto informace pak dále používáme v oprávněném zájmu v souladu se zákonem pro zajištění dodávek zakoupeného zboží. Pro výše zmíněné účely zpracováváme následující údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa pro doručení, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo objednávky, popř. název firmy, IČ a DIČ.
 
Údaje dále předáváme následujícím subjektům, a to na základě právního titulu vycházejícího z nařízení o GDPR:
- přepravní společnosti Česká pošta a.s. a DPD CZ s.r.o. - předáváme tyto údaje: jméno, příjmení, doručovací adresa a popř. telefonní číslo a název firmy), a to za účelem plnění z kupní smlouvy
- MagicHouse s.r.o. (administrace internetového obchodu www.tagisky.cz, správa domény, webhosting) - přístup k těmto údajům: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, popř. název firmy, IČ a DIČ, a to za účelem provozu internetového obchodu
- Pro Accounting s.r.o. (vedení účetnictví a daňové poradenství) - předáváme údaje: číslo objednávky, jméno, příjmení, doručovací adresa, objednané zboží a ceny, popř. název firmy, IČ a DIČ, a to za účelem zpracovávání a vedení účetnictví firmy ProVet s.r.o.
 
Správcem osobních údajů je společnost ProVet s.r.o., Poděbradská 1079/63a, 19800 Praha 9. Kontakt na zodpovědnou osobu je e-mail: info@tagisky.cz, tel.: +420 603 958 689. Ve vztahu k vašim osobním údajům máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti. Pokud si budete přát využít práva na výpis nebo opravu vašich osobních údajů, můžete tak učinit přihlášením do svého uživatelského účtu na stránkách www.tagisky.cz. V případě dalších požadavků nebo dotazů nás kontaktujte na výše uvedeném e-mailu nebo telefonním čísle.
 
Prodávající, společnost ProVet s.r.o., se zavazuje chránit osobní údaje kupujících a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu www.tagisky.cz, společnost ProVet s.r.o., veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím stranám. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží.
 
Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky a zákony platnými v Evropské unii. ProVet s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne společnosti ProVet s.r.o. tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje nebo i bez registrace učiní objednávku za účelem využívání služeb serveru www.tagisky.cz v souvislosti s nákupem zboží. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány ani prodány třetí straně.
 
ProVet s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách za účelem měření návštěvnosti. Společnost ProVet s.r.o. nezasílá zákazníkům prostřednictvím internetového obchodu www.tagisky.cz žádná obchodní sdělení a prodejní nabídky, a ani neprovozuje žádné reklamní kampaně, reklamní bannery a další nástroje ke zvýšení prodeje zboží a návštěvnosti internetového obchodu.
 
Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o nich mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači.
 
Na žádost uživatele podnikne ProVet s.r.o. veškeré kroky k odstranění všech jeho osobních dat z databáze společnosti ProVet s.r.o. Kupující, který na stránkách prodávajícího provedl registraci, má možnost kdykoliv svoji registraci upravit a změnit tak všechny jím uvedené osobní údaje.
 
ČLÁNKY
Jak na klíšťata
Aromaterapie ano či ne?
Články s chovatelskou a veterinární tématikou si můžete přečíst zde
 
Akce
 
Slevy
 
Novinky